اطلاعات تماس

درباره ما

​شرکت پیشروسازان فهیم با برخورداری از نیروی انسانی آموزش دیده و مجرب، در قالب یک شرکت عمرانی جهت انجام کلیه فعالیتهای عمرانی شامل ساختمانی اعم از فلزی و بتنی و LSF ، راهسازی ، سدسازی ، پل سازی و تونلسازی، انجام عملیات خاکی ، طراحی فنی محاسبه و اجرای کلیه نقشه های محاسباتی و اجرای پروژه های مذکور، محوطه سازی و اجرای فضای سبز بازسازی و بهسازی  بافتهای فرسوده دارای فعالیت میباشد